גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות
En

קרקע ומים

גיאומורפולוגיה והידרולוגיה

 • חקר התפתחות אגני ניקוז, ערוצי זרימה, ונגר עילי.
 • חקר הובלת מזהמים בנגר עילי ובתווך הבלתי רווי.
 • שימוש בחישה מרחוק לניטור שינויים אקלימיים והתפתחות משק המים.
 • חקר התהליכים המעצבים את הסביבה המצוקית.
 • חקר סחף ושימור קרקע בשטחים חקלאיים ופתוחים.
 • חקר צמצום הידלדלות קרקע בסחף והמלחה במרחב החקלאי והשפעת אלה על סביבתו.

קרקע ומים

 • חקר השפעת יישומי דשנים, קומפוסטים ממקורות שונים ומחזור חומר אורגני על היבול, הצמחים, הקרקע והסביבה לייעול הדישון.
 • חקר השפעות השימוש במים להשקיה על היבול, הצמחים, הקרקע והסביבה לייעול שימוש במים מושבים.
 • פיתוח כלים להתייעלות במים ובדישון בחקלאות להקטנת תשומות והגדלת רווחיות.
 • פיתוח פרוטוקול גידול עצים צעירים.
 • שיפור ההזנה של מטעים וגד"ש.
 • שימוש בחישה מרחוק, מערכות מידע גיאוגרפיות וכלים מעבדתיים לניטור.