“כנימות יוצרות עפצים על אלות בישראל - יחסים מורכבים לעיני כול”

07.07.2024