כנס חישה מרחוק & GIS

22.02.2023

 

כנס ממג וחישה מרחוק היחידה לחקלאות וחדשנות גולן_20230213132824.100.jpg